Sanatoria i UzdrowiskaOdpowiednie programy są jedną z najbardziej niezbędnych rzeczy jakie obecnie potrzebujemy aby móc sprawnie funkcjonować. Programy komputerowe pozwalają zachować porządek i szybka obsługę. Możemy zaproponować sprawdzony, wciąż rozwijający się, w miarę pojawiania się nowych potrzeb system do wszechstronnej sanatoriów i uzdrowisk - Kuracjusz
SPASoft
Uzdrowiska są to miejscowości dysponujące naturalnymi czynnikami leczniczymi, do których zalicza się wody mineralne oraz właściwości klimatyczne. Warunkiem powstania miejscowości uzdrowiskowej jest występowanie odpowiednich walorów przyrodniczych lub złóż naturalnych surowców leczniczych. W miejscowości uzdrowiskowej powinny występować zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, w których możliwa jest rehabilitacja zdrowotna po leczeniu szpitalnym bądź kuracje profilaktyczne.
Sanatorium – zakład medyczny wykorzystujący walory rekreacyjne, przyrodnicze i naturalne, takie jak: wody mineralne, wody termalne, borowina, ozon, radon, sole mineralne oraz inne czynniki biofizyczne środowiska wywierające korzystny wpływ na organizm człowieka. Sanatorium zlokalizowane jest zazwyczaj w miejscowości uzdrowiskowej o specyficznym klimacie i szczególnych walorach przyrodoleczniczych, przeznaczonych dla osób przewlekle chorych i rekonwalescentów, wymagających rehabilitacji lub utrwalenia wyników leczenia szpitalnego.